Welkom
Landgoed
Zorgboerderij
Stoeterij
Actueel
Arrangementen
Kinderactiviteiten
Over ons
Leden
Recensies
Stages/Vacatures
Contact

Uitgelicht


 
 

 
 

Zorg- en activiteitenboerderij

De Peerdegaerdt als social playground voor welzijn, zorg en participatie 
De Peerdegaerdt als social playground voor welzijn, zorg en participatie
Lees hier meer over ons nieuwe programma "Ieder in zijn kracht"

Lees hier meer over onze Animal Assisted Activities 

Lees hier meer over onze Paardencoaching

De afgelopen jaren heeft De Peerdegaerd
t zich met een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers ontpopt tot een Landgoed Nieuwe Stijl. De doelstelling is de maatschappelijke bijdrage van De Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard te vergroten. Een van de kernactiviteiten die afgelopen jaren is ontwikkeld is de zorg- en activiteitenboerderij.

Hèlen Sturm, één van de oprichters, vertelt; “Dieren willen alleen maar weten wat iemand kan betekenen en zijn helemaal niet geïnteresseerd in iemands beperkingen. Dit is een hele andere en positieve benadering, die wij zelf ook graag toepassen. Iemand simpelweg waarderen om de persoon die hij is”. Onze begeleiders vertalen op een authentieke en unieke manier hun kennis en kunde naar De Peerdegaerdt. 

Op het moment dat je door de poort van de Peerdegaerdt loopt gelden ook de regels van De Peerdegaerdt. Dat betekent dat je medewerker bent en meedraait in het team. Elke dag wordt hard gewerkt om de paarden, andere dieren, natuur, het terrein te verzorgen en stallen uit te mesten. Ondanks dat het soms echt letterlijk 'stront' vervelend is, zeker bij slecht weer. We zijn een hecht team die elkaar scherp weten te houden in een goede sfeer. We verwachten van iedereen daar aan bij te dragen.

Voor wie is De Peerdegaerdt dan geschikt? Voor iedereen die de positieve energie herkent en daar deel vanuit wil maken. En het 'DNA' van De Peerdegaerdt onderschrijft, dat zijn als het ware de 'huisregels'. Dagbesteding op de Peerdegaerdt is niet vrijblijvend, er is behoefte aan mensen, die mee willen werken aan de verschillende taken en werkzaamheden. Onze visie is dat iedereen naar vermogen kan bijdragen en dat ook eigen verantwoordelijkheid vraagt. Natuurlijk hebben we oog voor alle zaken die het soms kunnen maken dat dingen niet gaan zoals het gewenst. Op dit soort momenten bieden we ondersteuning. 
Voor Volwassenen is het mogelijk dagbesteding via Zorg in Natura of via Persoons Gebonden Budget op een nuttige, zinvolle wijze te vervullen. Wij hebben met meerdere grote instellingen samenwerkingsafspraken. Het heeft onze voorkeur om een deel van die individuele begeleiding ook te koppelen aan het zijn en werken op De Peerdegaerdt. Wij geloven in een integraal, ontwikkelingsgerichte aanpak. Waarover de medewerker de regie heeft, in samenspraak met begeleider en/of behandelaar.

Herintegratie UWV en/of Werkzoekende: Wanneer u een uitkering heeft, kun u bij ons de tegenprestatie te doen. Wij hebben afspraken gemaakt met de Regionale Sociale Dienst. Ook hier ons doel om dit zo zinvol en nuttig mogelijk te maken. Hier heeft u zelf ook een grote rol in. Wanneer gewenst, kunnen wij in gezamenlijkheid een ontwikkelgericht plan op stellen.
Mocht u beschikking over budget hebben voor begeleiding dan kunnen wij vanuit de De Peerdegaert professionele coaches aan je koppelen die aansluiten bij onze visie.

Vrijwilligers: Zoekt u vrijwilligerswerk? U bent welkom bij de Peerdegaerdt. Er is altijd iets te vinden op ons Landgoed wat aansluit bij uw mogelijkheden en interesses. 

Kinderen in het bijzonder
Er worden gevarieerde (vakantie) programma's aangeboden voor kinderen en jong volwassenen, die bij De Peerdegaerdt wekelijks komen voor activiteitenbegeleiding. In 2014 is De Peerdegaerdt van start gegaan met het programma «Kinderen in het bijzonder», waarbij samen met de ouders een plan wordt opgesteld wat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de kinderen. De positieve kracht en energie van de aanwezige natuur en dieren, unieke aspecten van De Peerdegaerdt, spelen een sleutelrol in het programma. Hierbij is tegelijk aandacht voor de verschillende seizoenen en het zaaien, onderhouden, oogsten en bereiden van groentes en fruit. Deelnemende kinderen kunnen in een groep of individueel begeleid worden.

Met behulp van de natuurlijke en ontspannen omgeving van De Peerdegaerdt willen we ouders ondersteunen de talenten van hun kinderen zo goed mogelijk te benutten. Hierbij denken wij graag vanuit talenten in plaats vanuit beperkingen. Wanneer gewenst kunnen wij deze dagbesteding voor kinderen ook als verlengstuk van hun behandeling inzetten. Dit in samenspraak met de ouders en in nauwe samenwerking met de behandelaar en/of andere organisaties. We hebben een netwerk van zeer ervaren MBO en HBO professionals tot onze beschikking die samen met onze vrijwilligers voor kinderen een fijne en veilige omgeving creëren.

Doelgroepen
Het programma «Kinderen in het bijzonder» is uitermate geschikt voor hoogbegaafde kinderen, kinderen met een vorm van autisme, kinderen met AD(H)D of kinderen met een verstandelijke beperking. Voor elke achtergrond zijn passende arrangementen ontwikkeld, die verder op maat gemaakt worden.

Ons uitgebalanceerde programma biedt voor kinderen met verschillende achtergronden een ontspannen en leerzame invulling van de dag. Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers is financiering mogelijk via PGB, ZIN of vanuit een eigen bijdrage.


Voor een ieder: Denkt u zelf meerwaarde te kunnen bieden; als particulier, instelling, (semi) overheid, (sociaal) ondernemer? Ziet u kansen en mogelijkheden die wij nog niet zien, waarbij u voor het Landgoed De Peerdegaerdt en sleutelfunctie ziet? Wij nodigen u uit om contact op te nemen. Onze basis is de Blue Economy van Gunther Pauli en we vormen graag een social playground om dit in de praktijk te brengen.

De Peerdegaerdt heeft een solide netwerk opgebouwd van mensen, (professionals en vrijwilligers), Instellingen en Bedrijven. Dat maakt dat wij op elke bijzondere vraag, een bijzonder antwoord kunnen geven. En wanneer niet zoeken we gezamenlijk naar het antwoord. Op De Peerdegaerdt werken mensen met verschillende talenten en achtergronden. Bijna allemaal met veel ervaring in zorg,welzijn, en/of paardenwereld en/of natuurbeheer. 1000poters die er niet voor terugschrikken gezamenlijk die stal schoon te maken en/of andere werkzaamheden te doen. Bindende de factor is de wil om graag op het Landgoed zijn en deze ervaring willen delen met anderen. Landgoed De Peerdegaerdt helpt je je eigen kracht op een concrete manier te behouden en/of herstellen. Onze ervaring is dat dat voor iedereen geldt die op wat voor manier aan de Peerdegaerdt verbonden is. 

Met de pijler Zorg, Welzijn en Participatie dragen wij bij aan het versterken van de sociale cohesie in de Hoeksche Waard en het verbeteren van welzijn van mens en dier.

 

tags: Eigen kracht, Social Playground Zorg in Natura, PGB, GGZ, Dagbesteding, Begeleiding, Behandeling.
PDF document
PDF document 105,23 KB
7 juli 2014 13:55